Világszerte akár egymillió, szegény családban nevelkedő lánynak is segíthet iskolai végzettséget szerezni a brit kormány kezdeményezése, amelyet az ENSZ UNGEI programjának részeként indítanak. Minden iskolában töltött év átlagosan 20 százalékkal emeli a várható jövedelmet.

A projekt céljául azt tűzték ki, hogy civil partnerszervezetek bevonásával lehetővé teszik 650ezer lány hat évfolyamos általános iskolai képzését vagy akár egymillió lány három éves középiskolás képzését olyan elmaradott afrikai és ázsiai államokban – összesen huszonhétben –, mint Banglades, Szudán vagy Nigéria.

Nick Clegg, a brit kormány második embere szerint a kezdeményezés hátterében az áll, hogy a lányok és nők viselik a szegénység legnagyobb terheit. – Ha nekik segítünk, és biztosítjuk iskolázásukat, azzal nem csak az ő életüket tesszük könnyebbé, de családjaik és közösségeik számára is nagy segítséget adhatunk. Az iskolát végzett lányok általában sokkal jobb anyagi körülmények között, és jobb egészségi állapotban élnek. Kezdeményezésünk ambiciózus, és méltán adhat okot büszkeségre – fogalmazott.

A nemzetközi fejlesztési programokért felelős kormánytag, Andrew Mitchell kiemelte az oktatás szegénységet visszaszorító hatását. Azokra a kutatásokra hivatkozott, amelyek szerint minden iskolában töltött év 20 százalékkal javítja a lányok későbbi anyagi helyzetét, emeli jövedelmüket. Eközben a magasabb iskolázottság csökkenti a várható gyerekszámot is, ami mélyreható pozitív gazdasági folyamatokat indíthat be. Ugyanakkor a statisztikákból kiderül, hogy az iskolázottabb nők jóval nagyobb arányban adatnak be maguknak és gyermekeiknek védőoltásokat is. Az is kiolvasható az adatokból, hogy az iskola az AIDS ellen is „véd”: a középfokú végzettséggel bírók körében a HIV-fertőzöttség esélye harmadára csökken az átlaghoz képest.

A brit kormány nem közvetlenül menedzseli a programot. Civil szervezetek és üzleti szereplők elképzeléseit várják, hogyan lehetne új eszközökkel az iskolapadba terelni a lányokat ott, ahol a hagyományos megközelítés valamiért kudarcot vallott. A program nem felváltja, hanem kiegészíti a jelenlegi kezdeményezéseket. A britek több párhuzamos programon keresztül 9 millió gyerek alapfokú, és 2 millió gyerek középfokú iskolázását szeretnék biztosítani.

A projekt keretei:

A brit kormány 2015-ig 355 millió fontot szán a célok elérésére.

Kettős pályáztatási rendszer fog működni, amelyben a pályázóknak versenyezniük kell a forrásokért projektjeikkel. A támogatások kétharmadát olyan kezdeményezésekre szánják, amelyek már működnek, és eredményeket tudnak felmutatni. Az összeg egyharmadára innovatív, az induláshoz is támogatást igénylő projektek pályázhatnak. Ezek között kisléptékű, mintaértékű, ún. pilot-projektek és stratégiai együttműködési programok gazdáinak jelentkezését várják. A stratégiai együttműködésben támogatott projektek esetében a brit anyagi hozzájárulás nem haladhatja meg az 50 százalékos arányt.

(Via: UNGEI)