Az Európai Női Lobbi, a WIDE Hálózat és a CONCORD civil konföderáció gender-munkacsoportja hét pontos ajánlást fogalmazott meg az EU és a tagállamok döntéshozói számára, hogy a 2013-ban kezdődő következő hét éves költségvetési időszakban a női esélyegyenlőség szempontjai érvényesülhessenek.

  1. Legyenek a költségvetés közös értelmezési szempontjai, úgynevezett referenciakerete (framework of reference) a Lisszaboni szerződésben megerősített értékek, az emberi jogok tisztelete, a demokrácia, a nemek egyenlősége, a diszkrimináció tilalma és a társadalmi igazságosság.
  2. A szakpolitikai prioritások között kapjon helyet két fontos ügy, (a.) az európai szociális modell megőrzése, és (b.) az alapjogok érvényesülésének erősítve, beleértve a női jogokat is. E két cél jelenjen meg minden költségvetési fejezetben, szakterületen, hathatós anyagi támogatással és szakpolitikai intézkedésekkel biztosítsák érvényesülésüket.
  3. Megfelelő mértékű és kiszámítható anyagi támogatásra van szükség a női jogok és nemi esélyegyenlőség előmozdításához (beleértve a nők elleni erőszak elleni harcot), célzott programokon keresztül, amelyeknek a vonatkozó költségvetési sorokban is tükröződniük kell az alapjogokról, állampolgárságról, foglalkoztatásról és szociális politikáról szóló részekben. Biztosítani kell, hogy az EU minden szakpolitikai tevékenységében kiemelt szempontként jelenjen meg a gender-szempontok érvényesítése, és ezt szolgálják elkülönített források is a projekteken belül.
  4. A többi költségvetési célkitűzést, kormányzati eszközöket, kiadásokat és tervezett bevételi formákat vessék alá alapos vizsgálatnak, abból a szempontból, hogy miképp érintik a nemek egyenlőségének helyzetét. A költségvetés elfogadása előtt győződjenek meg mindezek pozitív gender-hatásairól.
  5. A költségvetési dokumentum tételesen mondja ki, hogy elkötelezett a gender-tudatos pénzügyi tervezés (gender budgeting) mellett, és 2014-től kezdve az Unió az ellenőrzés, értékelés során is tartsa szem előtt a női szempontokat.
  6. A gender-tudatos tervezést és értékelést (gender mainstreaming) minden egyes uniós finanszírozású programban tegyék kötelező előírássá. Az e során levont következtetéseket pedig legyen kötelező beépíteni a projektek dokumentációjába.
  7. Tegyék könnyebben elérhetővé az uniós forrásokat a civil szféra számára – ne csak az Unió tagállamaiban, de a szomszédos térségek országaiban és a fejlődő államokban is. A civil szervezetek – amelyek egyszerre az uniós projektek népszerűsítői és közvetlen támogatottak – mozgásterét bővíteni kell.

(Via: NEWW - The Network of East-West Women)