Semlegesnemű WC-k egy kanadai egyetemen

A kanadai University of Victoria hallgatói az őszi szemesztert már a nem szempontjából semleges WC-kel kezdték meg. Két mosdót alakítottak át (video-riport itt)a transznemű vagy a magukat nemi jelleg szerint azonosítani nem kívánó diákok számára.

Forrás: http://www.ctvnews.ca

A diákszövetség épületében 5000 dollár értékben átalakított toalettek célja, hogy segítsenek leküzdeni a transzneműekkel szembeni diszkriminációt. Kutatások alapján ugyanis az egyik legnyomasztóbb helyzet a transzneműek számára, hogy karakteres nemi identitás hiányában “kinézik” őket a hagyományos WC-k látogatói.

Az új létesítmények ajtaját a korábbi szegregációra utaló jelölés helyett egy szimpla, egyetemes, WC-kagyló piktogram váltotta fel. Az augusztusi nyitás óta mindössze három panasz érkezett olyan hallgatóktól, akik nehezen barátkoznak meg a koedukáció okozta helyzettel.

2 Tovább

Lányok és matematika: nincs különbség a nemek képességeiben

Nemzetközi adatsorok átfogó elemzése után arra jutottak a kutatók, hogy semmilyen alapja nincs a nők gyengébb matematikai képességeiről vallott, a mai napig elterjedt nézeteknek. Valószínűleg a kulturális és társadalmi különbségek felelnek a diákok eltérő eredményeiért.

A University of Wisconsin-Madison professzorai, Janet Mertz és Jonathan Kane, különféle hipotéziseket ellenőriztek, amelyek a férfiak és nők matematikai feladatmegoldó képességében mért különbségekre igyekeznek magyarázatot adni. Azonban egyik feltételezés sem bizonyult helytállónak az adatok fényében. A most elvégzett átfogó kutatás tanulsága szerint a különbségek kulturális és társadalmi gyökerűek.

Mertz, aki onkológus-professzor, és Kane, aki matematikát és informatikát tanít, a Notices of the American Mathematical Society szak-folyóiratban publikálták megállapításaikat. 86 ország adatait használtak fel a vizsgálathoz. Először Lawrence Summers, a Harvard korábbi elnökének elméletét akarták megvizsgálni a gyakorlatban. Summers azt állította, hogy a férfiak között nagyobb a képességek szórása, tehát több a gyenge és a kimagasló számtani képességű személy – ez magyarázza, hogy a matematikusok között elvétve találni csak nőket.

Mertz és Kane nem tudták megerősíteni a feltételezést. Egyes országokban a férfiak teljesítményének nagyobb változatossága egyáltalán nem volt tetten érhető, míg máshol is leginkább csak az átlagtól való negatív eltérés – gyengén szereplő fiú tanulók – növeli az eredmények átlagos szórását.

Mertz elmondta, hogy kutatók már régóta vizsgálnak a diákok teljesítményét nemi bontásban megjelenítő adatsorokat a tudósok, hogy választ adjanak a nők gyengébb tudományos reprezentációjára. Fontos változás azonban, hogy az elmúlt években egyre több nem-nyugati ország is megbízható adatfelvétellel kapcsolódott be a kutatásokba. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a kulturális tényezőket jobban ki lehessen szűrni.

A friss kutatás ugyanakkor azt a feltevést is cáfolta, hogy a muszlim országok egynemű osztályai kedveznének a lányok matematika-oktatásának, mivel nem kell fiúkkal versenyezniük az iskolában.

– Mindezek miatt úgy gondoljuk, hogy a matematika terén mért teljesítmény-különbségek elsősorban ország-specifikus, kulturális tényezőknek tulajdoníthatóak – fogalmazott Jonathan Kane.

A módszertanban a fiúk és lányok matematikai teljesítményét az adott országban a nemek átlagos keresetében mért különbségével vetették össze. Az eredmények szerint, ahol kisebb a különbség a két nem keresetében és karrierlehetőségeiben, ott nem csak a lányok, de a fiúk is jobban teljesítenek matematikai teszteken. – Sokan úgy fogják fel a nemi esélyegyenlőséget, hogy ha többet adunk a nőknek, akkor kevesebb jut a férfiaknak. Pedig, a matematika terén legalábbis, mindkét nem jobban teljesít olyan országokban, ahol kisebb vagy nem létezik a hátrányos megkülönböztetés – nyilatkozta Janet Metz.

(Via: ScienceDaily)

0 Tovább

Világcégekkel fog össze az ENSZ

Ban Ki Mun ENSZ főtitkár az UNESCO programindító rendezvényén a várható előnyök felől közelítette meg a lányok iskolázásának feladatát - a világszervezet multicégekkel fog össze a közös célért.

 

Május 26-án Párizsban indították útjára az UNESCO, az ENSZ oktatási, tudományos és kulturális ügyekért felelős ügynöksége „Globális partnerség a lányok és nők oktatásáért” nevű kezdeményezését. Az ENSZ-főtitkár helyszínen elhangzott szavai szerint a tudáshoz való hozzáférés megteremti az anyák új generációját, akik már lányaik iskolázásához is ragaszkodni fognak. Emlékeztetett rá, hogy az oktatás üzenetet közvetít: aki iskolába jár, annak van jövője, annak számít a véleménye.

Az UNESCO statisztikái szerint jelenleg 39 millió olyan lány él, akik koruk szerint már középiskolások lehetnének, de még az alapfokú oktatásba sem íratták be őket. A világ csaknem 800 millió írástudatlanjának kétharmada nő, és az oktatás terén csak a Föld államainak egyharmadában mutatkozik egyensúly a nemek arányában.

- A tanuláshoz mindenkinek joga van, de ez nem mindenki számára valós lehetőség. A legtöbbször a diszkrimináció akadályozza a beiskolázást, ezért kell felvennünk a harcot az egyenlőtlenséggel, az igazságtalansággal – mondta a főtitkár. – A Globális partnerség, amit ma elindítunk, két pontra fókuszál: a középfokú oktatásra és az írni-olvasni tudásra. Mindkettő óriási társadalmi hozadékkal bír. A nők és lányok képzése csökkenti a termékenységi rátát, miközben növeli a gazdasági termelékenységet – tette hozzá.

A partnerség nem üres szlogen, hiszen az ENSZ olyan multicégekkel és nemzetközi szervezetekkel fog össze, mint a Nokia, a Procter and Gamble, a Microsoft, az Apple, a Packard Alapítvány vagy a GEMS Education tanácsadócég.

(Via: ENSZ hírek)

0 Tovább

Amerikában már több a női diplomás, „férficessziót” emlegetnek

Az Egyesült Államokban fordulóponthoz ért az évek óta tartó trend: már több nőnek van felsőfokú végzettsége, mint férfinak. Minden ötödik egykeresős, gyermeket nevelő családban az apa marad otthon.

Az 1980-as évek eleje óta megfigyelhető trend a tengerentúlon, hogy a felsősoktatásba beiratkozók között többségben vannak a nők. Azonban ennek eredménye csak idén mutatkozik meg a teljes társadalomban: 2011-re az ország diplomásainak többsége a nők közül kerül ki - olvasható a legfrissebb népszámlálási adatok között.

A 25 évesnél idősebbek körében 10,6 millió nő rendelkezik Master vagy magasabb tudományos fokozattal, százezerrel több, mint ahány férfi. Eközben egyes szakterületeken, mint a gazdasági szakok vagy a természettudományok és mérnöki pályák, a nők még mindig nem érték utol a másik nemet.

A Bachelor fokozat megszerzésében 1996 óta vezetnek a nők. Jelenleg 20,1 millió amerikai nőnek van BA végzettsége, szemben a 18,7 millió férfival, akik ugyanezt elmondhatják magukról.

Az iskolázottsági helyzet változása természetesen érinti a munkaerő-piacot is: a nők előtt egyre több terület nyílik meg. Ezzel párhuzamosan a családon belüli szerepek is módosulnak. A népszámlálás szerint minden tizenötödik családban már az apa marad otthon a gyerekekkel.

0 Tovább

Felzárkóztató iskola fiatal nőknek Indiában

Felzárkóztató programot indított az oktatásból kikerült kamaszlányok iskolázására India középső, legelmaradottabb részén az UNICEF, Maharastra tartomány kormánya és a helyi civilek.

0 Tovább
«
12

Nemek arca

blogavatar

Friss hírek, érdekességek, pozitív példák - fókuszban a társadalmi nemek.

Utolsó kommentek